Lyftet

Lyftet är öppet alla dagar mellan 06:00-23:00

OBS! På torsdagar mellan 17.00-19.00 är Lyftet reserverat för damerna. Vi ser gärna att alla respektera detta.

Städning i lokalen genomförs på söndagar kl. 19.00-20.00. 

För att vistas och träna på Lyftet behöver medlems- och träningsavgift betalas och en personlig tagg kvitteras ut. Åldersgräns för att vistas och träna på Lyftet är 15 år men det finns möjlighet att vistas och träna från och med 14 år med vårdnadshavares underskrift. Detta innebär att vårdnadshavaren då har ansvaret om något skulle hända. Barn/ungdomar under 14 år ska inte vistas på Lyftet.

Ordningsregler:

  • Man registrerar sig genom att använda sin personliga tagg, oavsett om man går in ensam eller tillsammans.
  • Man skriver upp sig i pärmen vid varje träningstillfälle.
  • Inga ytterskor får användas i träningslokalen.
  • Man torkar av och plockar undan de redskap man använder under träningen. 
  • Man släpper inte in någon på Lyftet som inte är berättigad att vistas där. 

SAIK är anslutna till Riksidrottsförbundet vilket betyder att man som medlem kan uppmanas lämna dopingprov.

I kommunens lokaler är det Rök och Alkoholförbud, det är viktigt att det efterföljs. 

Om man som individ väljer att INTE följa de ordningsregler som finns och som man godkänt genom namnunderskrift vid inskrivning på Lyftet kan detta leda till att individens tagg spärras. Du har då inte tillgång till Lyftet.  

Vid inskrivning på Lyftet, frågor: Mail: stalldalensaik@telia.com eller Telefon: 0705146867 (Hans Wester)

Utegymet

Utegymet byggdes upp och invigdes 2016 med bidrag från Riksidrottförbundet och Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Utegymmet är tillgängligt för träning under vår, sommar och höst. Här har alla möjlighet att träna i en underbar miljö med utsikt över Sågdammen!

Under sommaren finns det extra träningsredskap tillgängliga att använda, bland annat atlasstenar, rep och däck. Föreningen anordnar årligen styrketävlingen Starkast i Ställdalen som är en uppskattad tävling så väl av deltagarna som av pupliken. Mer information om tävlingen finns under fliken våra aktiviteter samt i nyhetsflödet när datum för tävlingen närmar sig.