Motionsspår

De motionsspår som finns är: 1.9 km, 2.6 km och 4.3 km. Utefter motionsspår 1.9 km finns aktivitetsrundan - varje steg räknas uppsatt där man enskilt eller tillsammans har möjlighet att stanna till och göra olika träningsövningar utifrån beskrivningar. 

Skidspår

Skidspår finns vid tillräcklig snötillgång, information om dessa finns beskrivna på spårkartan vid början av skidspåren. Intill denna finns också en vallabod där det finns möjlighet att gå in för att ta en paus eller valla skidorna. Skidspår finns också runt fotbollsplanen, där finns det möjlighet för familjer med barn i olika åldrar att åka skidor tillsammans. Swisha gärna en valfri spåravgift till: 1236346829 och skriva Längdskidor i meddelande. 

Genom att klicka på länken har man möjlighet att se skidspårens längd, karaktär/terräng samt relevant information gällande skidspåren. 

Skidspår.se

För att rapportera om skidspåren så klicka på nedanstående länk, detta möjliggör att det finns uppdaterad information för skidåkare.

Skidspår.se/rapportera

Isbana

Isbanan spolas och snöröjs ideellt av föreningen, isbanan finns tillgänglig för skridskoåkning då väder och temperatur tillåter detta. Intill isbanan finns grillplats, sittplatser och ved.